trumpetkonsert och filmiska klanger (002) - Växjö Konserthus